Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Archiwum przetargów

Wykonanie robót budowlanych dla zadania p.n.: „Modernizacja sieci wodociągowych w Puławach metodą crackingu – etap II”

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie o zamówieniu w serwisie Baza Konkurencyjności - Fundusze Europejskie

Dokumentacja projektowa

Zmiana treści zapytania ofertowego

Zmiana treści zapytania ofertowego

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu w serwisie Baza Konkurencyjności - Fundusze Europejskie

Wyjaśnienie

11.07.2018r.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu w serwisie Baza Konkurencyjności - Fundusze Europejskie (11.07.2018r.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


projekt i realizacja: .e.y.c.