Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Archiwum przetargów

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z podziałem na zadania: Zadanie 1: „Sieć wodociągowa w ul. Panasia i drodze KD11” Zadanie 2: „Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Panasia i drodze KD11”

Ogłoszenie

Specyfikacja

Dokumentacja

Informacja o wyborze najkorzystaniejszej oferty
projekt i realizacja: .e.y.c.