Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Archiwum przetargów

Zaprojektowanie i wybudowanie obiektów budowlanych dla inwestycji pn.: "Optymalizacja ciśnienia wody w os. Górna Niwa, Piaski, Górna-Kolejowa i ul. Lubelska" w Puławach

Odpowiedzi na zapytania

Unieważnienie postępowania

projekt i realizacja: .e.y.c.