Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

E-FAKTURA


MPWiK "Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach informuje, że wprowadziło nową, bezpłatną usługę e-FAKTURA.
Korzyści wynikające z otrzymywania faktur elektronicznych:
  • e-FAKTURĘ otrzymują Państwo z dużym wyprzedzeniem (dociera kilka dni wcześniej niż papierowa);
  • brak konieczności gromadzenia w domu papierowych dokumentów;
  • wybierające e-FAKTURĘ przyczyniają się Państwo do dbania o środowisko naturalne;
  • e-FAKTURA jest udostępniona wyłącznie Klientowi;
  • ta sama wartość pod względem skutków prawnych, co faktura w formie papierowej – dokumenty elektroniczne akceptowane są przez urzędy skarbowe;
  • nieograniczony dostęp do e-FAKTURY, z każdego miejsca na świecie, w którym jest dostęp do Internetu (wymagania techniczne e-FAKTURY to zaledwie posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu i skrzynki elektronicznej e-mail oraz programu do podglądu plików PDF).

Regulamin przesyłania w wersji elektronicznej e-faktur i innych dokumentów związanych z rozliczeniami wykonanych usług i sprzedanych towarów w MPWiK "Wodociągi Puławskie" Spółka z o.o. w Puławach

Ulotka informacyjna e-Faktura (Aktualizacja - kwiecień 2020)
 
projekt i realizacja: .e.y.c.