Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Regulamin świadczenia usług


Informujemy, że od dnia 6 lutego 2014 r. obowiązuje nowy „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków" określający zasady prowadzenia i warunki korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żyrzyn.

Przedmiotowy regulamin uchwalony został Uchwałą Nr XXV/163/2013 podjętą w dniu 17 grudnia 2014 r. przez Radę Gminy Żyrzyn w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod poz. 350.

W/w uchwała jest dostępna do pobrania w formacie PDF - Regulamin świadczenia usług
projekt i realizacja: .e.y.c.