Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

jakość wody

Źródłem wody dla Puław jest woda podziemna wydobywana z pokładów kredowych na głębokości 55 - 80 m p.p.t. Ujmowana woda jest bardzo dobrej jakości, nie wymaga uzdatniania. Zakwalifikowana została jako woda źródlana o cechach zbliżonych do znanych wód mineralnych. Jakość wody zabezpiecza korzystna budowa geologiczna oraz ustanowione strefy ochronne ujęcia wody.

Co roku sukcesywnie wykonywane są badania kontrolne wody (~30 razy) przez akredytowane laboratoria:

  • Laboratorium MPWiK "Wodociągi Puławskie" Sp. z o. o.
  • Laboratorium Jars S.A. Łajski Legionowo

Wyniki badania wody pitnej (zmieszanej) w Puławach w I półroczu 2023 roku

(pobierz plik w formacie pdf)

Wyniki badania wody pitnej podawanej do sieci - Osiny (hydrofornia) w I półroczu 2023 roku

(pobierz plik w formacie pdf)

Wyniki badania wody pitnej podawanej do sieci - Wola Osińska (hydrofornia) w I półroczu 2023 roku

(pobierz plik w formacie pdf)

W przypadku zastrzeżeń co do jakości wody w kranie klienta uwagi prosimy składać służbom pogotowia wod-kan, pod numerem telefonu 81-458-68-44, czynny całodobowo przez 7 dni w tygodniu.

projekt i realizacja: .e.y.c.