Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

konferencje

GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, Warszawa 26.04.2019 r.

Projekt pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa", został zaprezentowany podczas VIII konferencji naukowo-technicznej z cyklu „GIS, MODELOWANIE I MONITORING W ZARZĄDZANIU SYSTEMAMI WODOCIĄGOWYMI I KANALIZACYJNYMI", która odbyła się w dniu 26 kwietnia 2019 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. Podczas tegorocznej edycji spotkania, nasz Projekt zaprezentował tym razem osiągnięcia i doświadczenia z procesu wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego złożonego z narzędzi:
• Baza danych typu ERP (ang. Enterprise Resource Planning– informatyczna baza do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem w obszarach: Zarządzanie i Planowanie, Finanse i Księgowość, Centrum Informacji o Kliencie, Należności i Zobowiązania, Majątek Trwały, Obrót Towarowo-Materiałowy, Kadry, Płace, Zarządzanie Infrastrukturą, Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi, System Bilingowy WODA, System Inkasencki, Zarządzanie Obiegiem Informacji, Transport i Sprzęt, Korespondencja Seryjna, System e-Aplikacje, e-BOK – Internetowe Biuro Obsługi Klienta, System Administrator)
• Baza danych typu GIS (Geographical Information System – Geograficzny System Informacji – baza informacji przestrzennej o systemach wodociągowym i kanalizacyjnych; pełna ewidencja elektroniczna sieci, obiektów i urządzeń technicznych, spójna z pozostałymi obszarami funkcjonalności systemu)
• Model sieci wodociągowej
• Model sieci kanalizacyjnej
• Monitoring sieci wodociągowej
• Monitoring sieci kanalizacyjnej
• Monitoring energetyczny obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych
• System ograniczania strat wody
• Ocena awaryjności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
• System zdalnego odczytu wodomierzy
• Centralna Dyspozytornia Ruchu i zautomatyzowany system SCADA do sterownia sieciami i obiektami wod-kan.

Poniżej prezentujemy zwiastun przewodni prezentacji projektu, zaś pełna prezentacja i artykuł pt. "Doświadczenia z wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa w MPWiK "Wodociągi Puławskie", dostępne są w materiałach konferencyjnych pt. „Eksploatacja wodociągów i kanalizacji GIS, MODELOWANIE I MONITORING W ZARZĄDZANIU SYSTEMAMI WODOCIĄGOWYMI I KANALIZACYJNYMI (15) , kwiecień 2019"

prezentacja 450x253

PREZENTACJA OSIĄGNIĘĆ PROJEKTU PN.: „PRZYGOTOWANIE ZAŁOŻEŃ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZEDSIĘBIORSTWA”

Projekt został zaprezentowany w ramach programu VIII Konferencji „Straty wody w systemach wodociągowych”, która odbyła się w dniach 13-14 października 2016 r. w Zawierciu.

Więcej informacji do pobrania poniżej:

https://www.youtube.com/watch?v=qS4ks7X0O1M

https://www.youtube.com/watch?v=J1u8kOvzHtI

http://dendros.pl/zrealizowane-w-2016-r/viii-konferencja-straty-wody-w-systemach-wodociagowych.html 

PREZENTACJA

KONFERENCJA „SYSTEMY INFORMATYCZNE W WOD-KAN” , 10 – 12.06.2013 R.

W dniach 10 -12 czerwca 2013 r. w Jachrance nad Zalewem Zegrzyńskim k/Warszawy odbyła się konferencja pn. "Systemy informatyczne w wod-kan". Organizatorem konferencji była Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie" wspólnie z firmą UNISOFT .
Głównym celem konferencji była promocja specjalistycznej wiedzy z nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji z całej Polski.
Podczas spotkania zaprezentowane zostały m.in.: nowoczesne narzędzia informatyczne do zarządzania przedsiębiorstwem wod-kan (system klasy ERP), oprogramowanie kompleksowo wspierające zarządzanie majątkiem sieciowym przedsiębiorstwa wod-kan, systemy zdalnego odczytu we współpracy z zaawansowanymi technologicznie urządzeniami pomiarowymi, doświadczenia we wdrażaniu i optymalizacji rozbudowanych systemów IT, zarządzanie przedsiębiorstwem w środowisku rozwijającej się gospodarki.
Prezentacja naszego Projektu odbyła się w dniu 11.06.2013 r., wykładem pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastruktura Techniczną Przedsiębiorstwa – droga do pozyskania środków". Głównym celem tej prezentacji, oprócz samej promocji innowatorskich działań z projektu, usprawniających zarządzanie w przedsiębiorstwie, było pokazanie drogi do tego, jak pozyskano dofinansowanie na realizację zamierzenia.
Fundusze Unijne dają szerokie możliwości dla prowadzenia różnych działań, przy umiejętnym prowadzeniu ścieżki rozwoju tematów, czego jesteśmy przykładem.
Konferencja była ważnym wydarzeniem integrującym środowisko sektora wod-kan, firm IT, przedstawicieli środowisk naukowych oraz instytucji otoczenia biznesu.

Program Puławy – zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym , Rivne Ukraina 15. - 19.04.2013 r

W związku z trwającą współpracą MPWiK "Wodociągi Puławski Sp. z o.o. w Puławach z Jednostka Naukową: Politechniką Warszawską i Politechniką Lubelską, projekt pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa", został zaprezentowany z ramienia Politechniki Lubelskiej przez Prof. dr hab. inż. Beatę Kowalską i Prof. dr hab. inż. Dariusza Kowalskiego, na specjalistycznym spotkaniu naukowo - szkoleniowym w Rivne na Ukrainie. Projekt został zaprezentowany w Państwowym Uniwersytecie Gospodarki Wodnej i Zasobów Naturalnych w Rivne w dniu 16.04.2013 r.
Współpraca zagraniczna stanowi jeden z filarów realizacji projektu. Ze względu na bliskość terytorialną i zainteresowania badawcze Uniwersytet w Rivne od szeregu lat utrzymuje z Politechniką Lubelską relację rozwijającej się wymiany doświadczeń przy pracach badawczych, szkoleniowych i naukowych, w tym współfinansowanych z funduszy unijnych.

Projekt Puławy

Konferencja Naukowo – Techniczna MPWiK Puławy – 7.12.2012 r.

7 grudnia 2012 r. innowacje, nauka, technika i praktyka dla potrzeb zintegrowanych systemów zarządzania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, znalazły miejsce swojego wyrazu i prezencji podczas I konferencji naukowo – technicznej pt. „Zintegrowane systemy zarządzania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi GIS, monitoring, modelowanie – realne korzyści”, organizowanej przez MPWiK Puławy w Puławskim Parku Naukowo - Technologicznym.

Spotkanie odbyło się w związku z promocją i inwencją prezentacji nowatorskich założeń oraz efektów I Etapu i trwającą realizacją II Etapu Projektu pn.” Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”. Realizacja Projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 1.4 i Działanie 4.1 .

https://www.youtube.com/watch?v=flStOA-xmOs

Innowacje doceniane i wyróżniane

Projekt został ujęty, podczas prezentacji, na ogólnopolskiej Konferencji np.: „Transfer technologii i komercjalizacja wiedzy w Polsce – siły motoryczne i bariery”, która odbyła się w dniach 15-16 maja 2012 r. w Białowieży, pod patronatem Uniwersytetu w Białymstoku Wschodni Ośrodek Transferu Technologii.

Przewodnik Dobre praktyki
projekt i realizacja: .e.y.c.