Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

konferencje

Innowacje doceniane i wyróżniane

Projekt został ujęty, podczas prezentacji, na ogólnopolskiej Konferencji np.: „Transfer technologii i komercjalizacja wiedzy w Polsce – siły motoryczne i bariery”, która odbyła się w dniach 15-16 maja 2012 r. w Białowieży, pod patronatem Uniwersytetu w Białymstoku Wschodni Ośrodek Transferu Technologii.

Przewodnik Dobre praktyki
projekt i realizacja: .e.y.c.