Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

konferencje

Program Puławy – zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym , Rivne Ukraina 15. - 19.04.2013 r

W związku z trwającą współpracą MPWiK "Wodociągi Puławski Sp. z o.o. w Puławach z Jednostka Naukową: Politechniką Warszawską i Politechniką Lubelską, projekt pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa", został zaprezentowany z ramienia Politechniki Lubelskiej przez Prof. dr hab. inż. Beatę Kowalską i Prof. dr hab. inż. Dariusza Kowalskiego, na specjalistycznym spotkaniu naukowo - szkoleniowym w Rivne na Ukrainie. Projekt został zaprezentowany w Państwowym Uniwersytecie Gospodarki Wodnej i Zasobów Naturalnych w Rivne w dniu 16.04.2013 r.
Współpraca zagraniczna stanowi jeden z filarów realizacji projektu. Ze względu na bliskość terytorialną i zainteresowania badawcze Uniwersytet w Rivne od szeregu lat utrzymuje z Politechniką Lubelską relację rozwijającej się wymiany doświadczeń przy pracach badawczych, szkoleniowych i naukowych, w tym współfinansowanych z funduszy unijnych.

Projekt Puławy
projekt i realizacja: .e.y.c.