Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

konferencje

KONFERENCJA „SYSTEMY INFORMATYCZNE W WOD-KAN” , 10 – 12.06.2013 R.

W dniach 10 -12 czerwca 2013 r. w Jachrance nad Zalewem Zegrzyńskim k/Warszawy odbyła się konferencja pn. "Systemy informatyczne w wod-kan". Organizatorem konferencji była Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie" wspólnie z firmą UNISOFT .
Głównym celem konferencji była promocja specjalistycznej wiedzy z nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji z całej Polski.
Podczas spotkania zaprezentowane zostały m.in.: nowoczesne narzędzia informatyczne do zarządzania przedsiębiorstwem wod-kan (system klasy ERP), oprogramowanie kompleksowo wspierające zarządzanie majątkiem sieciowym przedsiębiorstwa wod-kan, systemy zdalnego odczytu we współpracy z zaawansowanymi technologicznie urządzeniami pomiarowymi, doświadczenia we wdrażaniu i optymalizacji rozbudowanych systemów IT, zarządzanie przedsiębiorstwem w środowisku rozwijającej się gospodarki.
Prezentacja naszego Projektu odbyła się w dniu 11.06.2013 r., wykładem pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastruktura Techniczną Przedsiębiorstwa – droga do pozyskania środków". Głównym celem tej prezentacji, oprócz samej promocji innowatorskich działań z projektu, usprawniających zarządzanie w przedsiębiorstwie, było pokazanie drogi do tego, jak pozyskano dofinansowanie na realizację zamierzenia.
Fundusze Unijne dają szerokie możliwości dla prowadzenia różnych działań, przy umiejętnym prowadzeniu ścieżki rozwoju tematów, czego jesteśmy przykładem.
Konferencja była ważnym wydarzeniem integrującym środowisko sektora wod-kan, firm IT, przedstawicieli środowisk naukowych oraz instytucji otoczenia biznesu.
projekt i realizacja: .e.y.c.