Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

konferencje

PREZENTACJA OSIĄGNIĘĆ PROJEKTU PN.: „PRZYGOTOWANIE ZAŁOŻEŃ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZEDSIĘBIORSTWA”

Projekt został zaprezentowany w ramach programu VIII Konferencji „Straty wody w systemach wodociągowych”, która odbyła się w dniach 13-14 października 2016 r. w Zawierciu.

Więcej informacji do pobrania poniżej:

https://www.youtube.com/watch?v=qS4ks7X0O1M

https://www.youtube.com/watch?v=J1u8kOvzHtI

http://dendros.pl/zrealizowane-w-2016-r/viii-konferencja-straty-wody-w-systemach-wodociagowych.html 

PREZENTACJA
projekt i realizacja: .e.y.c.