Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

konferencje

GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, Warszawa 26.04.2019 r.

Projekt pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa", został zaprezentowany podczas VIII konferencji naukowo-technicznej z cyklu „GIS, MODELOWANIE I MONITORING W ZARZĄDZANIU SYSTEMAMI WODOCIĄGOWYMI I KANALIZACYJNYMI", która odbyła się w dniu 26 kwietnia 2019 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. Podczas tegorocznej edycji spotkania, nasz Projekt zaprezentował tym razem osiągnięcia i doświadczenia z procesu wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego złożonego z narzędzi:
• Baza danych typu ERP (ang. Enterprise Resource Planning– informatyczna baza do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem w obszarach: Zarządzanie i Planowanie, Finanse i Księgowość, Centrum Informacji o Kliencie, Należności i Zobowiązania, Majątek Trwały, Obrót Towarowo-Materiałowy, Kadry, Płace, Zarządzanie Infrastrukturą, Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi, System Bilingowy WODA, System Inkasencki, Zarządzanie Obiegiem Informacji, Transport i Sprzęt, Korespondencja Seryjna, System e-Aplikacje, e-BOK – Internetowe Biuro Obsługi Klienta, System Administrator)
• Baza danych typu GIS (Geographical Information System – Geograficzny System Informacji – baza informacji przestrzennej o systemach wodociągowym i kanalizacyjnych; pełna ewidencja elektroniczna sieci, obiektów i urządzeń technicznych, spójna z pozostałymi obszarami funkcjonalności systemu)
• Model sieci wodociągowej
• Model sieci kanalizacyjnej
• Monitoring sieci wodociągowej
• Monitoring sieci kanalizacyjnej
• Monitoring energetyczny obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych
• System ograniczania strat wody
• Ocena awaryjności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
• System zdalnego odczytu wodomierzy
• Centralna Dyspozytornia Ruchu i zautomatyzowany system SCADA do sterownia sieciami i obiektami wod-kan.

Poniżej prezentujemy zwiastun przewodni prezentacji projektu, zaś pełna prezentacja i artykuł pt. "Doświadczenia z wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa w MPWiK "Wodociągi Puławskie", dostępne są w materiałach konferencyjnych pt. „Eksploatacja wodociągów i kanalizacji GIS, MODELOWANIE I MONITORING W ZARZĄDZANIU SYSTEMAMI WODOCIĄGOWYMI I KANALIZACYJNYMI (15) , kwiecień 2019"

prezentacja 450x253

projekt i realizacja: .e.y.c.