Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

zgłoś awarię

W przypadku zauważenia wycieku wody lub innej awarii na sieci lub przyłączu wodociągowym bądź kanalizacyjnym prosimy o pilne zgłoszenie do Wydziału Produkcji Wody i Eksploatacji Sieci Spółki:
  • Pogotowie Wod.-Kan. - dyżur całodobowy tel. 81 458 68 44; 607 535 666
  • osobiście u dyspozytora MPWiK przy ulicy Skowieszyńskiej 51

Uwaga! Awarie na wewnętrznych instalacjach wod.-kan. w budynkach spółka może usunąć odpłatnie.

projekt i realizacja: .e.y.c.