Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

ogłoszenia

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Puławy dotyczące zmiany decyzji nr PŚ .6220.34.2012 z 11 marca 2013 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy"

projekt i realizacja: .e.y.c.