Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Patenty

Podczas współpracy badawczo – rozwojowej MPWiK „Wodociągi Puławskie" Spółka z o.o. w Puławach z Politechniką Warszawską i Politechniką Lubelską w związku z realizowanym Projektem pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa", opracowane zostały następujące zgłoszenia patentowe i uzyskano patenty:

Tytuł: SPOSÓB WYZNACZANIA LOKALIZACJI PUNKTÓW POMIARU JAKOŚCI WODY PRZESYŁANEJ W SIECIACH WODOCIĄGOWYCH
Title: METHOD FOR DETERMINING THE LOCATION OF THE QUALITY MEASUREMENT POINTS IN WATER DISTRIBUTION NETWORKS
Zespół zgłaszający: Politechnika Lubelska: Kowalski D., Kowalska B., Kwietniewski M.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie" Spółka z o.o. w Puławach:
Duklewski W., Dziak S., Mierzwa A., Czajka S.

PATENT W MOCY

Tytuł: SPOSÓB WYZNACZANIA LOKALIZACJI PUNKTÓW POMIARU NATĘŻENIA PRZEPŁYWU WODY PRZESYŁANEJ W SIECIACH WODOCIĄGOWYCH
Title: METHOD FOR DETERMINING THE LOCATION OF THE INTENSITY MEASUREMENT POINTS IN WATER DISTRIBUTION NETWORKS
Zespół zgłaszający: Politechnika Lubelska: Kowalski D., Kowalska B., Kwietniewski M.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie" Spółka z o.o. w Puławach:
Duklewski W., Dziak S., Mierzwa A., Czajka S.

PATENT W MOCY


Tytuł: SPOSÓB WYZNACZANIA LOKALIZACJI PUNKTÓW POMIARU CIŚNIENIA WODY PRZESYŁANEJ W SIECIACH WODOCIĄGOWYCH
Title: METHOD FOR DETERMINING THE LOCATION OF THE WATER PRESSURE MEASUREMENT POINTS IN WATER DISTRIBUTION NETWORKS
Zespół zgłaszający: Politechnika Lubelska: Kowalski D., Kowalska B., Kwietniewski M.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie" Spółka z o.o. w Puławach:
Duklewski W., Dziak S., Mierzwa A., Czajka S.

PATENT W MOCY


Tytuł zgłoszenia: NOŻOWA OPASKA DO NAWIERCANIA
Title of application: BLADE BAND FOR SPOT DRILLING 
Zespół zgłaszający: Politechnika Lubelska: Kowalski D., Kowalska B., Kwietniewski M., Iwanek M.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie" Spółka z o.o. w Puławach:
Duklewski W., Mierzwa A., Kępinski K.

PRAWO OCHRONNE W MOCY

Tytuł: STUDZIENKA KANALIZACYJNA
Title: SEWAGE WELL
Zespół zgłaszający: Politechnika Lubelska: Kowalski D., Kowalska B., Kwietniewski M., Iwanek M.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie" Spółka z o.o. w Puławach:
Duklewski W., Dziak S., Mierzwa A., Kępiński K. 

PATENT W MOCY

projekt i realizacja: .e.y.c.