Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Polecenie zapłaty

Szanowni Państwo!

Informujemy, że została uruchomiona nowa forma dokonywania płatności za usługi świadczone przez nasze przedsiębiorstwo.

Polecenie Zapłaty to bezpieczny i wygodny sposób opłacania rachunków, dzięki czemu nie muszą Państwo pamiętać o terminie płatności faktur. Jest to usługa bankowa dla rozliczeń bezgotówkowych oparta na bezpiecznym systemie elektronicznej wymiany danych między bankami. Należności za wodę i ścieki, znajdujące się na fakturze, automatycznie pobierane są z rachunku bankowego Odbiorcy, dokładnie w dniu terminu ich płatności. Usługa jest realizowana na podstawie deklaracji zgody złożonej przez Klienta.

Aby uruchomić Polecenie zapłaty wystarczy wypełnić formularz zgody na realizację płatności z Państwa konta bankowego. Druki wniosku należy podpisać zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w banku - w przeciwnym razie bank może odmówić realizacji "Polecenia zapłaty". Wypełniony i podpisany druk "Zgody na obciążenie rachunku" należy dostarczyć osobiście do pokoju 100 (Biuro Obsługi Klienta MPWiK) bądź listownie na adres Skowieszyńska 51, 24-100 Puławy.
Usługa będzie aktywna w ciągu 30 dni, licząc od dnia doręczenia wniosku do MPWiK, po przejściu pozytywnej weryfikacji przez bank.
W przypadku zmiany konta bankowego prosimy o wypełnienie i dostarczenie do siedziby naszego przedsiębiorstwa druku aktualizacji zgody na obciążanie rachunku.

W celu zrezygnowania z usługi Polecenie Zapłaty należy wypełnić i podpisać druk Cofnięcie zgody na polecenie zapłaty. Wypełniony i podpisany druk należy dostarczyć do Biura Obsługi Klienta MPWiK w analogiczny sposób jak formularz zgody.
projekt i realizacja: .e.y.c.