Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

System Telekomunikacji Cyfrowej


Wdrożony w MPWiK „Wodociągi Puławskie" Spółka z o.o. w Puławach, system telekomunikacji cyfrowej jest nowoczesnym narzędziem komunikacji służącym m.in.:
  • usprawnieniu pracy administracji publicznej,
  • usprawnieniu obsługi Klienta i skróceniu czasu oczekiwania na nią,
  • możliwościom monitorowania obsługi Klientów,
  • możliwości bezpośredniego kontaktu Klienta z pracownikiem,
  • wiele innych funkcjonalności z zakresu zastosowań aparatury kontrolno-pomiarowej systemu sterowania typu SCADA.
System opiera się na wykonanej sieci teleinformatycznej typu LAN i zamontowanych nowych telefonach cyfrowych w ramach realizacji zadania 6 z II Etapu Projektu.
projekt i realizacja: .e.y.c.