Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Nasi klienci

Dla klienta wewnętrznego (MPWiK ) Laboratorium:

  • Prowadzi monitoring produkowanej przez MPWiK wody pitnej na każdym etapie począwszy od ujęć – studni głębinowych, sieć , po końcówki sieci – realizowany poprzez pobór próbek i badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne.
  • Bada skuteczność oczyszczania dostarczanych do MPWiK ścieków, poprzez wykonywanie badań fizykochemicznych stanowiących kontrolę założeń każdego z etapów technologicznych oczyszczalni, aż do odprowadzenia oczyszczonych ścieków.

Współpracujemy też z:

  • okolicznymi zakładami wodociągowymi;
  • gminnymi oczyszczalniami ścieków;
  • zakładami w Puławach i okolicy odprowadzającymi ścieki do kanalizacji miejskiej;
  • zakładami przemysłowymi w Puławach i okolicy z poza obszaru kanalizacji miejskiej;
  • indywidualnymi zleceniodawcami badań wody i ścieków 

Pobierz Zlecenie Protokół ustaleń z klientem PDF
Pobierz Zlecenie Protokół ustaleń z klientem wersja edytowalna

Pobierz ZGODA NA USŁUGĘ BADAŃ DO ZEWNĘTRZNEGO DOSTAWCY - parametry monitoringu grupy B
Pobierz ZGODA NA USŁUGĘ BADAŃ DO ZEWNĘTRZNEGO DOSTAWCY - pierwiastki promieniotwórcze

Pobierz RODO

Pobierz Wytyczne pobierania i transportowania próbek wody i ścieków

Ankieta zadowolenia klienta

projekt i realizacja: .e.y.c.