Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Prezentacja Wydziału Laboratorium MPWiK

Początki działalności Laboratorium sięgają lat 60. Laboratorium wykonywało analizy fizykochemiczne i bakteriologiczne wody oraz ścieków zarówno z Puław, Kazimierza Dolnego jak i Nałęczowa.
Obecnie nadal misją Laboratorium jest dostarczanie kompleksowych usług mieszkańcom Puław w zakresie wynikającym z wymogów ochrony środowiska, ustawy o odpadach, prawa wodnego i innych, aktualnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i europejskiego.
W celu sprostania wymogom stawianym obecnie laboratoriom badawczym Laboratorium MPWiK wdrożyło międzynarodową normę PN-EN ISO/ IEC 17025 (certyfikat PCA AB 1177) .ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1177
Pobierz plik w formacie PDF

Od roku 2008 posiadamy system zarządzania prowadzonych badań w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody, potwierdzony decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach.
Posiadamy wykwalifikowany personel, pomieszczenia wyposażone w nowoczesny sprzęt i aparaturę, a metody badawcze spełniają najwyższe wymagane standardy.
Tworzymy zespół kompetentnych, zaangażowanych i ambitnych ludzi, którzy współtworzą organizację. Naszym nadrzędnym celem jest dostarczanie miarodajnych wyników badań i satysfakcja klienta.
projekt i realizacja: .e.y.c.