Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

wydział oczyszczalni ścieków

Informacje ogólne

Oczyszczalnia Ścieków znajduje się w północnej części miasta Puławy przy ul. Komunalnej 7. Oczyszczalnia powstała w 1978 roku była wielokrotnie rozbudowywana i modernizowana. Ostatnia modernizacja zakończyła się w 2015 roku. w celu oczyszczania ścieków dopływających z miasta Puławy i gmin sąsiednich. Aktualnie eksploatowana oczyszczalnia pracuje w układzie trzystopniowego mechaniczno - biologicznego oczyszczania ścieków, z biologiczną nitryfikacją, denitryfikacją, oraz defosfatacją, wspomaganą, w razie potrzeby, symultanicznym lub końcowym chemicznym strącaniem fosforu.

Technologia

Ścieki dopływają z miasta grawitacyjnie poprzez komorę zasuw, kraty do głównej pompowni ścieków a stąd do piaskownika przedmuchiwanego o przepływie poziomym i do osadnika wstępnego. Po oczyszczeniu mechanicznym ścieki trafiają do części biologicznej oczyszczalni składającej się z wydzielonych komór: defosfatacji, predenitryfikacji, denitryfikacji i nitryfikacji. Następnie przepływają dwóch osadników wtórnych, skąd odpływają do kanału zrzutowego ZA „Puławy", którym odprowadzane są do rzeki Wisły.
Osad powstały podczas oczyszczania ścieków poddawany jest procesowi beztlenowej stabilizacji metanowej prowadzonej w wydzielonych komorach fermentacji. Osad przefermentowany odwadniany jest na prasie taśmowej i oraz poddawany obróbce na Instalacji Termicznej Przeróbki Osadów. Gaz fermentacyjny powstały w WKF jest odsiarczany
i wykorzystywany jest w kotłowni, oraz w agregatach prądotwórczych z silnikami na biogaz.
Przepustowość oczyszczalni wynosi 12 650 m3/d

Produkcja energii elektrycznej i cieplnej

Oczyszczalnia ścieków wyposażona jest w dwa kotły grzewcze i dwa agregaty prądotwórcze, które wykorzystują biogaz powstający w procesie fermentacji metanowej osadu. Ciepło wyprodukowane z biogazu w 100 % zaspokaja potrzeby oczyszczalni ścieków, natomiast produkcja energii elektrycznej pokrywa około 50 % zapotrzebowania obiektu na energię elektryczną w ciągu roku.
projekt i realizacja: .e.y.c.