Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Wyróżnienia i nagrody


W ROKU 2019


ZłOTY MEDAL eureka medal 1 m

GOLD MEDAL

Studzienka kanalizacyjna
Sewer chamber

Autorzy:
MPWiK Puławy: Wiesław Duklewski, Aneta Mierzwa, Kamil Kępiński, Stanisław Dziak
Politechnika Warszawska: Marian Kwietniewski eureka medal 2 m
Politechnika Lubelska: Dariusz Kowalski, Beata Kowalska, Małgorzata Iwanek
Authors
MPWiK Puławy: Wiesław Duklewski, Aneta Mierzwa, Kamil Kępiński, Stanisław Dziak
Warsaw University of Technology: Marian Kwietniewski
Lublin University of Technology: Dariusz Kowalski, Beata Kowalska, Małgorzata Iwanek

Międzynarodowy Konkurs Wynalazczości EUREKA 2019, Walencja, Hiszpania, 17-19 października 2019
The World Exhibition on Inventions EUREKA 2019, Valencia, Spain, 17th-19th of October 2019


gold medal
ZłOTY MEDAL
GOLD MEDAL

gold medal m
 
Studzienka kanalizacyjna
Sewer chamber

Autorzy:
MPWiK Puławy: Wiesław Duklewski,          Aneta Mierzwa, Kamil Kępiński,          Stanisław Dziak
Politechnika Warszawska: Marian Kwietniewski
Politechnika Lubelska: Dariusz Kowalski, Beata Kowalska, Małgorzata Iwanek
Authors
MPWiK Puławy: Wiesław Duklewski, Aneta Mierzwa, Kamil Kępiński, Stanisław Dziak
Warsaw University of Technology: Marian Kwietniewski
Lublin University of Technology: Dariusz Kowalski, Beata Kowalska, Małgorzata Iwanek

IWIS 2019 – 13 Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków, Warszawa, 14-16 października 2019
IWIS 2016 – 13th International Warsaw Invention Show, Warsaw, 14th-16th of October 2019silver medalSREBRNY MEDAL

SILVER MEDAL
silver medal m
Nożowa opaska do nawiercania
Blade band for spot drilling


Autorzy:
MPWiK Puławy: Wiesław Duklewski, Aneta Mierzwa, Kamil Kępiński
Politechnika Warszawska: Marian Kwietniewski
Politechnika Lubelska: Dariusz Kowalski, Beata Kowalska, Małgorzata Iwanek
Authors
MPWiK Puławy: Wiesław Duklewski, Aneta Mierzwa, Kamil Kępiński
Warsaw University of Technology: Marian Kwietniewski
Lublin University of Technology: Dariusz Kowalski, Beata Kowalska, Małgorzata Iwanek

IWIS 2019 – 13 Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków, Warszawa, 14-16 października 2019
IWIS 2016 – 13th International Warsaw Invention Show, Warsaw, 14th-16th of October 2019
W ROKU 2018

dyplom 1 m
Nagroda dla MPWiK "Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach:

Award for MPWiK "Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. in Pulawy:

Dyplom i Tytuł: PATENTY LIDERÓW INNOWACYJNOŚCI 2018 w konkursie Patenty Liderów innowacyjności, który oceniał nowatorskie rozwiązania i technologie w zakresie oszczędnego i bezpiecznego gospodarowania wodą.
Diploma and Title: PATENTS OF INNOVATION LEADERS 2018 in the competition of Patents of Innovation Leaders, who assessed innovative solutions and technologies in the field of economical and safe water management.


Warszawa, 26 września 2018
Warsaw, 26th of September 2018
Więcej o konkursie i związanych z nim targami


W ROKU 2017

Rynkowy Lider Innowacji 5 Lecia Dyplom mTYTUŁ RYNKOWY LIDER INNOWACJI 2012-2017 LIDER 5-LECIA
TITLE MARKET LEADER OF INNOVATION 2012-2017 LEADER 5-YEARS

za realizację innowacyjnych inwestycji, wprowadzanie na polski rynek nowych usług / towarów / rozwiązań, wdrażanie nowych technologii informatycznych, współpracę z segmentem naukowo-technicznym, poszanowanie zrównoważonego rozwoju.
for the implementation of innovative investments, the introduction of the Polish market of new services / products / solutions, implementation of new technologies, cooperation with the segment of science and technology, respect for sustainable development.

Warszawa, 23 marzec 2017
Warsaw, 23th of Marz 2017


W ROKU 2016medal 1 platynowy mPLATYNOWY MEDAL

PLATINUM MEDAL

Sposób wyznaczania lokalizacji punktów pomiaru jakości wody przesyłanej
w sieciach wodociągowych
Method for determining the location of the quality measurement points in water distribution networks
Autorzy:

MPWiK Puławy: Stanisław Dziak, Aneta Mierzwa, Wiesław Duklewski, Sławomir Czajka
Politechnika Warszawska: Marian Kwietniewski
Politechnika Lubelska: Dariusz Kowalski, Beata Kowalska
Authors
MPWiK Puławy: Stanisław Dziak, Aneta Mierzwa, Wiesław Duklewski, Sławomir Czajka
Warsaw University of Technology: Marian Kwietniewskimedal 1 1 platynowy m
Lublin University of Technology: Dariusz Kowalski, Beata Kowalska

IWIS 2016 – 10 Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków, Warszawa, 10-12 października 2016
IWIS 2016 – 10th International Warsaw Invention Show, Warsaw,
10th-12th of October 2016medal 2 zloty mZŁOTY MEDAL Z WYRÓŻNIENIEM
GOLD MEDAL WITH MENTION

Sposób wyznaczania lokalizacji punktów pomiaru natężenia przepływu wody przesyłanej w sieciach wodociągowych
Method for determining the location of the water flow measurement points in water distribution networks
Autorzy:

MPWiK Puławy: Stanisław Dziak, Aneta Mierzwa, Wiesław Duklewski, Sławomir Czajka
Politechnika Warszawska: Marian Kwietniewski
Politechnika Lubelska: Dariusz Kowalski, Beata Kowalska
Authors
MPWiK Puławy: Stanisław Dziak, Aneta Mierzwa, Wiesław Duklewski, Sławomir Czajka
Warsaw University of Technology: Marian Kwietniewski medal 2 1 zloty m
Lublin University of Technology: Dariusz Kowalski, Beata Kowalska

IWIS 2016 – 10 Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków, Warszawa, 10-12 października 2016
IWIS 2016 – 10th International Warsaw Invention Show, Warsaw,
10th-12th of October 2016medal 3 brazowy mBRĄZOWY MEDAL
BRONZE MEDAL

Sposób wyznaczania lokalizacji punktów pomiaru ciśnienia wody przesyłanej
w sieciach wodociągowych
Method for determining the location of the pressure measurement points in water distribution networks
Autorzy:

MPWiK Puławy: Stanisław Dziak, Aneta Mierzwa, Wiesław Duklewski, Sławomir Czajka
Politechnika Warszawska: Marian Kwietniewski
Politechnika Lubelska: Dariusz Kowalski, Beata Kowalska
Authors
MPWiK Puławy: Stanisław Dziak, Aneta Mierzwa, Wiesław Duklewski, Sławomir Czajka
Warsaw University of Technology: Marian Kwietniewskimedal 3 1 brazowy m
Lublin University of Technology: Dariusz Kowalski, Beata Kowalska

IWIS 2016 – 10 Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków, Warszawa, 10-12 października 2016
IWIS 2016 – 10th International Warsaw Invention Show, Warsaw,
10th-12th of October 2016W ROKU 2015

Rynkowy Lider Innowacji 2015 Dyplom mTYTUŁ RYNKOWY LIDER INNOWACJI 2015   JAKOŚĆ, KREATYWNOŚĆ, EFEKTYWNOŚĆ
TITLE MARKET LEADER OF INNOVATION 2015   QUALITY, CREATIVITY, EFFECTIVENESS


za realizację innowacyjnych inwestycji, wprowadzanie na polski rynek nowych usług / towarów / rozwiązań, wdrażanie nowych technologii informatycznych, współpracę z segmentem naukowo-technicznym, poszanowanie zrównoważonego rozwoju.
for the implementation of innovative investments, the introduction of the Polish market of new services / products / solutions, implementation of new technologies, cooperation with the segment of science and technology, respect for sustainable development.

Warszawa, 07 października 2015
Warsaw, 7th of October 2015


W ROKU 2013


Certyfikat PARP mWYRÓŻNIENIE POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA MPWIK "WODOCIĄGI PUŁAWSKIE"
SP. Z O.O. W PUŁAWACH
DISTINCTION OF THE POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT FOR MPWIK "WATERWORKS OF PULAWY" LTD.
IN PULAWY


za udział w projekcie badawczym pt. Panel Polskich Przedsiębiorstw w związku z realizowanym przez nas Projektem pn.: „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa"
for the participation in a research project Fri. Panel Polish enterprises in performance of our Project entitled: "Preparation assumptions and implementation of an Integrated Management System Technical Infrastructure Companies"

Warszawa, 16 września 2013r.
Warsaw, 16th of September 2013

projekt i realizacja: .e.y.c.