Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Miasto Puławy

Biuro Obsługi Klienta zostało utworzone w celu zwiększenia profesjonalizmu obsługi klienta oraz skrócenia czasu załatwiania spraw.
Biuro Obsługi Klienta umożliwia:
  • zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków;
  • przyjęcie odczytu wodomierza;
  • otrzymanie faktury za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków;
  • zmianę prognozowanego zużycia wody, jeżeli odbiorca przewiduje inne zużycie wody w stosunku do poprzedniego okresu rozliczeniowego;
  • otrzymanie faktury za pozostałe usługi świadczone przez Spółkę;
  • złożenie reklamacji;
  • uzyskanie informacji o procedurach związanych z podłączeniem do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;
  • uzyskanie informacji o świadczonych przez Spółkę usługach.
projekt i realizacja: .e.y.c.