Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

ogłoszenia

UZUPEŁNIENIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA PN.: "MIĘDZYGMINNY SYSTEM WODNO-ŚCIEKOWY W RAMACH AGLOMERACJI PUŁAWY" Z DNIA 23 LIPCA 2013

Czytaj więcej...

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA PN.: "MIĘDZYGMINNY SYSTEM WODNO-ŚCIEKOWY W RAMACH AGLOMERACJI PUŁAWY" Z DNIA 11 MARCA 2013

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Puławy dotyczące zmiany decyzji nr PŚ .6220.34.2012 z 11 marca 2013 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy"

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Puławy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji puławy"

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o bezpłatnym przekazywaniu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków, do wykorzystania rolniczego jako bardzo dobry nawóz oraz do rekultywacji terenów

Czytaj więcej...

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o wydłużeniu godzin pracy w środy

Czytaj więcej...

projekt i realizacja: .e.y.c.