Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

organy spółki

Zgromadzenie Wspólników:

  • Gmina Miasto Puławy
  • Gmina Końskowola
  • Gmina Żyrzyn

Rada Nadzorcza

Konrad Sawicki        - przewodniczący RN
Wiesław Pacocha    - zastępca przewodniczącego RN
Małgorzata Arciuch  - członek RN
Janusz Piechnat      - członek RN

Zarząd:

Dariusz Dąbrowski - Prezes Zarządu

Prokurenci:

 

projekt i realizacja: .e.y.c.