Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Informacja dla klienta


Drogi Kliencie,


Podejrzewasz, że Twój wodomierz główny źle pracuje ? Sprawdź, czy posiadasz sprawny zawór antyskażeniowy ! Przy braku lub niepoprawnej pracy zaworu antyskażeniowego mogą wystąpić zaburzenia w pracy wodomierza głównego, co może skutkować wyższymi rachunkami za wodę.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie istnieje obowiązek montowania zaworu antyskażeniowego za wodomierzem głównym (§113 pkt 7 i §115 pkt 2) na instalacji wewnętrznej, co jest w gestii właściciela lub zarządcy budynku.
projekt i realizacja: .e.y.c.