Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

promocja i edukacja

Spółka wspiera działalność społeczną, kulturalną, sportową, oświatową i naukowo dydaktyczną. W 2009 r. Spółka nasza była organizatorem XIX Ogólnopolskiej Spartakiady Pracowników Wodociągów i Kanalizacji im. Tadeusza Jakubowskiego, która odbyła się w Puławach. W Spartakiadzie uczestniczyło ponad 1 600 pracowników wodociągów i kanalizacji z całej Polski.

Spółka nieustannie się rozwija i jest pozytywnie postrzegana na rynku lokalnym co potwierdza przeprowadzone w końcu 2007 r. na zlecenie Urzędu Miasta ankietowe badanie opinii mieszkańców Puław na temat jakości usług komunalnych świadczonych przez miejskie przedsiębiorstwa komunalne. MPWiK otrzymał najwyższą ocenę z pośród miejskich spółek komunalnych, uzyskując 94 % ocen pozytywnych.

Rzetelność, profesjonalizm działania oraz wysoka jakość świadczonych usług stawiają Spółkę w gronie liderów firm świadczących usługi komunalne. Potwierdzeniem tego jest wynik przeprowadzonej ankiety oraz przyznanie Certyfikatu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2008 i 2009.

MPWiK "Wodociągi Puławskie" uczestniczył w zorganizowanej w dniu 9.02.2010r. przez Zakłady Azotowe Puławy Ekologicznej Akademii Umiejętności w Programie "Odpowiedzialność i Troska".
W ramach w/w inicjatywy został wygłoszony przez Gł. Specjalistę ds. Ochrony Środowiska Pana Romana Mazurka referat "Aglomeracja Puław - gospodarka wodno-ściekowa". W drugiej części spotkania uczestnicy Akademii zwiedzili Miejską Oczyszczalnię Ścieków.

Aktywnie wspieramy inicjatywy lokalnej społeczności


projekt i realizacja: .e.y.c.