Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Regulamin udzielania zamówień

Regulamin udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo "Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. W Puławach na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity
Pobierz plik w formacie pdf

Aneks Nr 1 z dnia 16.08.2021r. do Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo "Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. W Puławach na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych
Pobierz plik w formacie pdf

Aneks Nr 2 z dnia 29.03.2022r. do Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo "Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. W Puławach na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych
Pobierz plik w formacie pdf

Zarządzenie wewnętrzne nr 4/2022 Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "W0dociqgi Puławskie" Sp. z o.o. W Puławach z dnia 29.03.2022r. w sprawie wprowadzenia w życie Aneksu nr 2 do "Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo "Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. W Puławach na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych"
Pobierz plik w frmacie pdf

Zarządzenie wewnętrzne nr 5/2021 Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "W0dociqgi Puławskie" Sp. z o.o. W Puławach z dnia 17.03.2021r. w sprawie wprowadzenia w życie "Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo "Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. W Puławach na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych"
Pobierz plik w formacie pdf

Regulamin udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - obowiązuje od dnia 17.03.2021r.
Pobierz plik w formacie pdf


Archiwalne wersje regulaminów i zarządzeń
projekt i realizacja: .e.y.c.