Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRAWAMI AUTORSKIMI I PRAWAMI POKREWNYMI

Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach, ma na celu ustanowienie zasad postępowania z wynikami prac intelektualnych, tj. zapewnienia ochrony prawnej powstałym wynikom prac intelektualnych oraz wspieranie inicjatyw zmierzających do transferu wiedzy i technologii do środowiska gospodarczego, a także zapewnienie opieki twórcom wyników prac intelektualnych w Spółce oraz w kontaktach Spółki na zewnątrz z potencjalnymi kontrahentami w procesie komercji wyników prac intelektualnych m.in. poprzez następujące działania:
  1. ustalenie przyjaznych procedur dokonywania zgłoszeń wyników prac intelektualnych;
  2. zapewnienie fachowego opracowywania dokumentacji zgłoszeniowej celem ochrony w urzędach patentowych;
  3. sprzyjanie wszelkim poczynaniom twórców, których celem jest transfer ich rozwiązań do środowiska gospodarczego;
  4. ustalenie wynagradzania twórców z tytułu komercyjnego wykorzystania wyników prac intelektualnych.
  5. ustalenie przejrzystych zasad do współpracy przy opracowywaniu i dokonywania zgłoszeń wyników prac intelektualnych (szczególnie: zasady uzyskiwania własności intelektualnej, zasady wykorzystywania własności intelektualnej, zasady ochrony własności intelektualnej - w tym klauzule poufności, zasady monitorowania własności intelektualnej, zasady egzekwowania własności intelektualnej);
  6. ustalenie przejrzystych zasad w procesie komercyjnym wyników prac intelektualnych;
  7. sprzyjanie działaniom i inicjatywom w procesie komercji wyników prac intelektualnych, których celem jest transfer ich rozwiązań do środowiska gospodarczego.


Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach

Klauzula o poufności
projekt i realizacja: .e.y.c.