Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

rys historyczny

Około 300-letnia historia wodociągów puławskich sięga czasów Lubomirskich, Sieniawskich i Czartoryskich. W XIX wieku wodociąg dostarczał do Osady Pałacowej, przewodami drewnianymi, ok. 4 tys. wiader wody na dobę (28-40 m3) ujmowanej ze Wzgórz Włostowickich. Nadmiar wody oraz woda zużyta kierowane były do starorzecza Wisły.

Obraz 004b
W okresie międzywojennym, wodociąg został rozbudowany o zbiornik wieżowy,oraz sieć przewodów żeliwnych w miejsce dotychczasowych przewodów drewnianych. Tuż po zakończeniu I wojny światowej rozpoczęto budowę kanalizacji jako system przewodów podziemnych.

Po II wojnie światowej wodociągi i kanalizacja funkcjonowały w miejskiej strukturze komunalnej. Od 01.10.1992 r. funkcjonujemy jako spółka prawa handlowego.
projekt i realizacja: .e.y.c.