Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

Usługi świadczone przez Wydział Produkcji Wody i Eksploatacji Sieci

Wydział Produkcji Wody i Eksploatacji Sieci MPWiK „Wodociągi Puławskie" oferuje usługi:
 • Włączenia do czynnej sieci kanalizacji sanitarnej - wycena ustalana indywidualnie

 • Usuwanie awarii wodociągowych
  Cennik

 • Plombowanie wodomierzy i zamknięcie/otwarcie wody na przyłączu
  Cennik
  Zlecenie wykonania usługi
 • Interwencja pogotowia wod-kan
  Cennik
 • Wynajem sprzętu specjalistycznego z obsługą operatorską
  Cennik
 • Badanie wydajności hydrantu zewnętrznego p.poż.
  Cennik
Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 81 458 68 46, 81 458 68 47 lub w siedzibie MPWiK „Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o., 24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51, pokój nr 110.
projekt i realizacja: .e.y.c.