Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

wydziały spółki

Spółka podjęła działania w zakresie rozszerzenia zakresu terytorialnego swojej działalności poprzez wybudowanie na obszarach gmin przyległych do granic miasta Puławy (gminy: Kazimierz Dolny, Żyrzyn, Końskowola -północna część) kanalizacji wraz z podłączeniem jej do miejskiego systemu oraz przejęcie funkcji operatora. Jest to przedsięwzięcie polegające na łączeniu systemów wodociągów i kanalizacji sanitarnej miasta Puławy i okolicznych gmin w ramach utworzonej Aglomeracji Puławy. Celem tego działania jest poprawa i optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej miasta i okolicznych gmin. Uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa tworzyć będzie także podstawy dla rozwoju gospodarczego miasta Puławy i gmin Ziemi Puławskiej.

Stale podnosimy poziom wykonywanych usług, modernizujemy zaplecze sprzętowo-inżynieryjne, podwyższamy kwalifikacje naszych pracowników oraz prowadzimy działania zapewniające wysoką jakość usług tak, aby jakość i terminowość wykonywanych przez naszą firmę usług w pełni zadawalała odbiorców. Spółka wdrożyła w laboratorium zakładowym system zarządzania jakością zgodny z PN-EN ISO/IEC 17025.
projekt i realizacja: .e.y.c.