Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

zamówienia Na podstawie wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień

Zamawiający:


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Puławach Sp. z o.o.,
ul. Skowieszyńska 51, 24-100 Puławy,
tel.: +48 81 458 68 00
fax: +48 81 458 68 01

zaprasza do złożenia oferty na:


Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 500 kWp

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 500 kWp na terenie oczyszczalni scieków w Puławach


03.07.2023

Informacja o unieważnieniu postępowania

Sukcesywna dostawa flokulanta przez okres 12 miesięcy na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Puławach

Ogłoszenie
Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami

Wyjaśnienie i zmiana SWZ

Nowy termin składania ofert: 26.01.2023r. do godz. 10:00

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
projekt i realizacja: .e.y.c.