Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
BEZWYKOPOWY REMONT KANAŁU SANITARNEGO W REJONIE ULICY WŁOSTOWICKIEJ

Zakończono renowację odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Włostowickiej w Puławach wzdłuż łachy wiślanej.

Zastosowano bezwykopową technologię polegającą na formowaniu wewnątrz istniejącego kanału nowej utwardzonej rury o grubości ścianki 27,7mm. Całkowita długość zmodernizowanego kanału Ø800mm wynosi 792,5m.

W zakresie zadania wykonano renowację 15 szt. istniejących studni kanalizacyjnych. Renowacja kanału ma wpływ na zmniejszenie kosztów przedsiębiorstwa poprzez zmniejszenie infiltracji wód gruntowych do naszego systemu kanalizacyjnego i oczyszczalni.

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy