Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
Jakość wody
Strona główna
Jakość wody

Źródłem wody dla Puław jest woda podziemna wydobywana z pokładów kredowych na głębokości 55 – 80 m p.p.t. Ujmowana woda jest bardzo dobrej jakości, nie wymaga uzdatniania. Zakwalifikowana została jako woda źródlana o cechach zbliżonych do znanych wód mineralnych. Jakość wody zabezpiecza korzystna budowa geologiczna oraz ustanowione strefy ochronne ujęcia wody.

Informacja dotycząca twardości wapniowo-magnezowej

Co roku sukcesywnie wykonywane są badania kontrolne wody (~30 razy) przez akredytowane laboratoria:

 • Laboratorium MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o. o.
 • Laboratorium Jars S.A. Łajski Legionowo

WYNIKI BADANIA WODY PITNEJ (ZMIESZANEJ) W PUŁAWACH W I PÓŁROCZU 2024 ROKU

(pobierz plik w formacie pdf)

WYNIKI BADANIA WODY PITNEJ (ZMIESZANEJ) W PUŁAWACH W II PÓŁROCZU 2023 ROKU

(pobierz plik w formacie pdf)

WYNIKI BADANIA WODY PITNEJ PODAWANEJ DO SIECI – OSINY (HYDROFORNIA) W I PÓŁROCZU 2023 ROKU

(pobierz plik w formacie pdf)

WYNIKI BADANIA WODY PITNEJ PODAWANEJ DO SIECI – WOLA OSIŃSKA (HYDROFORNIA) W I PÓŁROCZU 2023 ROKU

(pobierz plik w formacie pdf)

  W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
  może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

  Adres Awarii

  Opis zgłoszenia

  Telefon kontaktowy