Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
Wydziały spółki
Strona główna
Wydziały spółki

Spółka podjęła działania w zakresie rozszerzenia zakresu terytorialnego swojej działalności poprzez wybudowanie na obszarach gmin przyległych do granic miasta Puławy (gminy: Kazimierz Dolny, Żyrzyn, Końskowola -północna część) kanalizacji wraz z podłączeniem jej do miejskiego systemu oraz przejęcie funkcji operatora. Jest to przedsięwzięcie polegające na łączeniu systemów wodociągów i kanalizacji sanitarnej miasta Puławy i okolicznych gmin w ramach utworzonej Aglomeracji Puławy. Celem tego działania jest poprawa i optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej miasta i okolicznych gmin. Uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa tworzyć będzie także podstawy dla rozwoju gospodarczego miasta Puławy i gmin Ziemi Puławskiej.

Stale podnosimy poziom wykonywanych usług, modernizujemy zaplecze sprzętowo-inżynieryjne, podwyższamy kwalifikacje naszych pracowników oraz prowadzimy działania zapewniające wysoką jakość usług tak, aby jakość i terminowość wykonywanych przez naszą firmę usług w pełni zadawalała odbiorców. Spółka wdrożyła w laboratorium zakładowym system zarządzania jakością zgodny z PN-EN ISO/IEC 17025.

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy