Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
PRZETARGI
Strona główna
Przetargi

Informujemy, że od dnia 01 stycznia 2024 r. postępowania prowadzone są za pośrednictwem platformy przetargowej ezamawiający.
https://mpwikpulawy.ezamawiajacy.pl

 

Informujemy, że w dniu 10.04.2024 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. 8KD i 6KL w Puławach”.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/185487

Komunikacja w postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji między Zamawiającym a Wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności (BK2021).

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy