Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
Usługi telekomunikacyjne
Strona główna
Usługi telekomunikacyjne

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. będąc Operatorem Telekomunikacyjnym wpisany do rejestru UKE pod numerem 9740, zarządza własną infrastrukturą telekomunikacyjną jak i tą użyczoną przez Gminę Miasto Puławy w ramach projektu „Puławy w Sieci”. Za pośrednictwem tej infrastruktury Spółka świadczy usługi telekomunikacyjne dla wszystkich zainteresowanych Operatorów Telekomunikacyjnych oraz podmiotów z sektora komercyjnego.

Spółka jako Operator Hurtowy współpracuje zarówno z operatorami ogólnopolskimi jak i lokalnymi i jest otwarta na współpracę z każdym Operatorem Telekomunikacyjnym.

Spółka rozbudowuje Puławską Sieć Światłowodową, zwiększając corocznie jej zasięg, co pozwala mieszkańcom Miasta Puławy na dostęp do usług telekomunikacyjnych, takich jak między innymi szerokopasmowy dostęp do sieci Internet.

Ważnym punktem działalności telekomunikacyjnej jest udostępnianie sieci tzw. Operatorom „Ostatniej Mili” którzy świadczą usługi telekomunikacyjne bezpośrednio mieszkańcom Miasta Puławy.

Szczegółowe informacje o świadczonych usługach oraz prowadzonych inwestycjach telekomunikacyjnych dostępne są pod numerami telefonów 81 458 6853 oraz 667 849 555 oraz adresem e-mail internet@mpwik.pulawy.pl

Osoby zainteresowane podłączeniem do sieci telekomunikacyjnej proszone są o wypełnienie poniższego wniosku i dostarczenie go do biura obsługi klienta MPWiK znajdującego się w siedzibie Spółki na ulicy Skowieszyńskiej 51 lub przesłanie go w formie elektronicznej na adres internet@mpwik.pulawy.pl

Wniosek o podłączenie do sieci telekomunikacyjnej

Lista ulic, które znajdują są w zasięgu Puławskiej Sieci Światłowodowej

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy