Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
STREFA KLIENTA
Strona główna
Strefa klienta
Biuro Obsługi Klienta zostało utworzone w celu zwiększenia profesjonalizmu obsługi klienta oraz skrócenia czasu załatwiania spraw.

- Biuro Obsługi Klienta umożliwia:
- zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków;
- przyjęcie odczytu wodomierza;
- otrzymanie faktury za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków;
- zmianę prognozowanego zużycia wody, jeżeli odbiorca przewiduje inne zużycie wody w stosunku do poprzedniego okresu rozliczeniowego;
- otrzymanie faktury za pozostałe usługi świadczone przez Spółkę;
- złożenie reklamacji;
- uzyskanie informacji o procedurach związanych z podłączeniem do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;
- uzyskanie informacji o świadczonych przez Spółkę usługach.

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy