Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
O SPÓŁCE
Strona główna
O spółce

Głównym celem działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach jest zaspakajanie potrzeb i oczekiwań naszych klientów poprzez wydobycie i dostarczanie wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków zapewniając spełnienie norm krajowych i unijnych przy jednoczesnym podnoszeniu efektywności działań Spółki. Od początku swego istnienia podejmujemy aktywne działania na rzecz rozwoju i modernizacji gospodarki wodno-ściekowej. Dostarczana naszym odbiorcom woda jest bardzo dobrej jakości.

Eksploatowana przez nas oczyszczalnia ścieków zapewnia podwyższony stopień usuwania związków biogennych oraz oczyszcza ścieki z miasta Puławy oraz sąsiedniej gminy Końskowola i gminy Puławy. Ponadto, oczyszczalnia ścieków stanowi ogniwo systemu gospodarki odpadami komunalnymi miasta Puławy unieszkodliwiając frakcję organiczną pochodzącą z odpadów komunalnych.

OBECNIE EKSPLOATUJEMY:
– 133 km sieci wodociągowej
– 130 km sieci kanalizacji sanitarnej
– 8 studni głębinowych – ujęcie wody „Włostowice”
– stację wodociągową i instalację dezynfekcji wody
– oczyszczalnię ścieków sanitarnych typu mechaniczno-biologicznego
ZAOPATRUJEMY W WODĘ:
– ponad 50 tys. (99,6%) mieszkańców Puław, Parchatki i Skowieszyna oraz gminy Żyrzyn (Osiny i Wola Osińska)
– zakłady pracy
– 8 studni głębinowych – ujęcie wody „Włostowice”
– niewymagającą uzdatniania i dezynfekcji
– spełniającą wszystkie obowiązujące parametry, normy krajowe
ODBIERAMY I OCZYSZCZAMY ŚCIEKI:
– w ramach aglomeracji Puławy, z gminy Końskowola i znacznej części gminy Puławy.
– ze wszystkich zakładów pracy (za wyjątkiem Z.A. Puławy)
– dowożone do oczyszczalni transportem asenizacyjnym
– wszystkie ścieki powstałe na terenie miasta są oczyszczane
STRUKTURA ODBIORCÓW WODY:
– gospodarstwa domowe 75,9%
– pozostali odbiorcy 24,1%
STRUKTURA DOSTAWCÓW ŚCIEKÓW:
– gospodarstwa domowe 70,6%
– pozostali dostawcy 29,4%
PRZEDSIĘBIORSTWO ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE:
– naprawy i legalizacji wodomierzy o średnicy 15 – 40 mm
– hydraulicznego płukania kanalizacji
– wynajmu sprzętu ciężkiego (koparka, dźwig)
– badania laboratoryjnego wody i ścieków
– wykonania przyłączy wodociągowych
– kamerowania sieci
Dostępność:
Raport o stanie zapewnienia dostępności
Dostępność architektoniczna

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy