Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
BUDOWA KANAŁU SANITARNEGO PRZY UL. BEMA

Budowa kanału sanitarnego Ø600mm w technologii bezwykopowej przy ul. Bema

Bezwykopowe technologie budowy rurociągów podziemnych są przewidziane do stosowania w miejscach, gdzie umożliwiają budowę podziemnej sieci kanalizacyjnej, bez zakłócania ruchu ulicznego. Pomimo budowy kanału zlokalizowanego częściowo pod wewnętrznymi drogami szpitala prowadzenie prac nie wpływa na ruch i czas wyjazdu karetek pogotowia. Dzięki zastosowaniu tej technologii nie zostanie wycięte żadne z kilkunastu drzew na trasie kanału.

Na budowie nie występują żadne kładki dla pieszych ani objazdy ulicy Bema, co ma wpływ na komfort mieszkańców tej okolicy i niezakłóconą pracę oddziału ratunkowego Szpitala.

Kanał częściowo budowany jest pod zwierciadłem lustra wód gruntowych, prace odwodnieniowe występują tylko w niewielkich komorach startowych co skutkuje wielokrotnym skróceniem czasokresu robót w stosunku do ich trwania w przypadku zastosowania tradycyjnej motety wykopowej i potrzeby liniowego odwadniania wykopów.

Nowy kanał o średnicy nominalnej 600mm budowany jest z nowoczesnych rur kamionkowych przewiertowych na głębokości ok. 5m pod powierzchnią terenu i zastąpi dotychczasowy wyeksploatowany odcinek, który jest określany jako najbardziej awaryjny w mieście.

Zastosowano technologię przecisku hydraulicznego z wierceniem pilotowym w którym wyróżnia się trzy charakterystyczne etapy: wiercenie pilotowe, przecisk hydrauliczny stalowych rur osłonowych i jako ostatni przecisk hydrauliczny rur przewodowych.

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy