Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
BUDOWA SIECI WOD-KAN W OSIEDLU GÓRNA-KOLEJOWA ETAP III

1 – Zakończono budowę sieci wodociągowej w ul. Górnej – przedłużenie istniejącego wodociągu. W dniu 17.10.2012r. odbył się odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji wybudowanego odcinka wodociągu.

W zakresie zadania inwestycyjnego zrealizowanego siłami własnymi MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. wybudowano 194mb wodociągu z żeliwa sferoidalnego Dn100 sięgającego do granicy miasta. Wykonany zakres sieci wodociągowej umożliwia dostawę wody dla terenów położonych przy wyżej wymienionej ulicy. Instrukcja postępowania w celu włączenia do sieci wodociągowej dostępna jest na naszej stronie internetowej tutaj.

2 – Trwa budowa sieci wod-kan w zakresie ul. Jednacza, której wykonawcą jest Zakład Instalacji WOD-KAN Dygas Sp. J. Planowany termin zakończenia m-c listopad 2012.

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy