Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
BUDOWA SIECI WOD-KAN W OSIEDLU GÓRNA-KOLEJOWA ETAP III

W ramach tego etapu rozpoczęto realizację dwóch inwestycji j.n:
1. budowa sieci wodociągowej w ul Górnej –przedłużenie istniejącego wodociągu
Zgodnie z posiadanym pozwoleniem na budowę rozpoczęto budowę wodociągu żeliwnego Dn 100mm, L=194mb realizowanego siłami własnymi MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. Planowany termin zakończenia m-c październik 2012r.

2. budowa sieci wod kan w ul Jednacza.
Inwestycja finansowana jest przez MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o., realizowana z Zarządem Inwestycji Miejskich w Puławach jako wspólna inwestycja celu publicznego w ramach zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy pasa drogowego ul. Jednacza wraz z uzbrojeniem. Wykonawcą tej inwestycji jest Zakład Instalacji WOD-KAN Dygas Sp. J., ul. Malczewskiego 8, 27-310,Ciepielów. Planowany termin zakończenia m-c listopad 2012r.

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy