Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
BUDOWA SIECI WOD-KAN W OSIEDLU PIASKI WŁOSTOWICKIE

Pierwsza ulica w osiedlu Piaski Włostowickie, oznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem KD3 została uzbrojona w sieć wodociągową o długości 136mb oraz odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o długości 115mb, który umożliwił odbiór ścieków z nowobudowanych budynków wielorodzinnych. Kolejne ulice będą uzbrajane zgodnie z planem inwestycyjnym i zapotrzebowaniem inwestorów budownictwa mieszkaniowego.

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy