Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
DOFINANSOWANIE DO BUDOWY PRZYŁĄCZY DO KANALIZACJI SANITARNEJ

Uprzejmie informujemy, że Urząd Miasta Puławy przewidział w budżecie na 2015 r. odpowiednie środki finansowe na dofinansowanie budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej realizowanych na terenie gminy Miasto Puławy.
Wnioski oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy:
www.um.pulawy.pl
Osoba udzielająca informacji:
Urząd Miasta Puławy – Wydział Ochrony Środowiska
Anna Kamola
tel. 81 4586130, e-mail: srodowisko@um.pulawy.pl

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy