Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
DOFINANSOWANIE W FORMIE POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ PROJEKTU

Informujemy, że w dniu 14 listopada 2014 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisaliśmy umowę o dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej przedsięwzięcia pod nazwą „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności celem uzupełnienia wkładu krajowego dla projektów dofinansowywanych ze środków wspólnotowych.

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy