Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
DOŁADOWANIE ZAWORÓW PRZEDPŁATOWYCH

Zasady wykupowania kodów doładowujących do zaworów przedpłatowych:

1. Wpłaty za kody doładowujące prosimy realizować w kasie przesiębbiorstwa, na poczcie, w banku lub przelewem na indywidulane konto bankowe wskazane na Państwa fakturach lub na konto MPWIK:

10 1240 2412 1111 0000 3610 6826 (Bank PeKaO S.A)

Osoby zadłużone wpłacają w zależności od zapotrzebowania krotność kwoty 63,05 zł:

 • 63,05 zł – 33,05 zł za 3 m3 wody i 30 zł zadłużenie (1 kod),
 • 126,10 zł – 66,10 zł za 6 m3 wody i 60 zł zadłużenie (2 kody),
 • 189,15 zł – 99,15 zł za 9 m3 wody i 90 zł zadłużenie (3 kody), itd.

Osoby bez zadłużenia wpłacają krotność kwoty 33,05 zł:

 • 33,05 zł za 3 m3 wody (1 kod),
 • 66,10 zł za 6 m3 wody (2 kody),
 • 99,15 zł za 9 m3 wody (3 kody), itd.

Opłaty abonamentowe zostaną naliczone w dacie rozliczania danej trasy.

2. W przypadku dokonania wplaty na poczcie, w banku lub przelewem potwierdzenie dokonania wpłaty należy wysłać na adres e-mail: dzial.sprzedazy@mpwik.pulawy.pl .

3. MPWIK po weryfikacji wpłaty wyda osobiście lub prześle kod doładowujący lub krotność kodów na adres e-mail, z którego zostało przesłane potwierdzenie wpłaty wraz z e-fakturą.

  W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
  może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

  Adres Awarii

  Opis zgłoszenia

  Telefon kontaktowy