Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU

Informacja o realizacji Projektu pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”.

Informujemy, że dla ww. Projektu prowadzone są obecnie następujące działania:

1. Rozliczanie realizacji zadania 1 z II Etapu Projektu tj. zadania pn. „Wdrożenie bazy danych typu GIS i zasad jej współpracy z innymi modułami ZSZITP (stadium 1)”. Dnia 12.07.2013 r. został złożony wniosek o płatność do Lubelskiej Fundacji Rozwoju z siedzibą w Lublinie, jako Regionalnej Instytucji Finansującej, reprezentującej Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia, celem rozliczenia kosztów realizacji w/w zadania. Obecnnie czekamy na ocenę wniosku. Przypominamy również, że zadanie zostało zrealizowane w terminie: 01.07.2012-30.06.2013 r. , zgodnie z Umową o dofinansowanie Nr UDA-POIG.01.04.00-06-019/09-00 UDA-POIG.04.01.00-06-019/09-00 z dnia 30.12.2010 r. i integralnym Aneksem Nr UDA-POIG.01.04.00-06-019/09-02 UDA-POIG.04.01.00-06-019/09-02 z dnia 30.04.2013 r. do Umowy o dofinansowanie.

2. Trwa kontynuacja realizacji zadania 2 z II Etapu Projektu, tj. zadania pn. „Wdrożenie bazy danych typu GIS i zasad jej współpracy z innymi modułami ZSZITP (stadium 2)”. Prowadzone są sukcesywne prace wdrożeniowe w zakresie tego zadania, tj. działania parametryzacyjne, sprawdzające, testujące aplikowany zintegrowany system informatyczny zarządzania infrastrukturą techniczną przedsiębiorstwa,  oraz prace rozliczające to zadanie. Czas trwania zadania: 01.02.2013-31.10.2013 r.

3. Przed nami realizacja zadań: 3,4,5,6,9 z II Etapu Projektu w oparciu o współpracę z Wykonawcami wyłonionymi w ramach przeprowadzonych i rozstrzygniętych przetargów nieograniczonych. W następnej kolejności prowadzone będą procedury na realizację zakupów i działań do zadań: 7, 8 i 9 zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym Umowy o dofinansowanie Projektu.

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy