Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU

Informacja o realizacji projektu pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”

I. Informujemy, że dla w/w projektu prowadzimy obecnie następujące działania:
1. Rozliczanie realizacji Zadania 1 z I Etapu projektu tj. zadania 1 pn. „Opracowanie założeń i zasad wdrożenia bazy danych typu GIS na potrzeby opracowania ZSZIT Przedsiębiorstwa wraz z wypracowaniem wzorca użytkowego wdrożenia tego zadania w przedsiębiorstwach wod – kan średniej wielkości”. Trwa ocena Złożonego wniosku o płatność pośrednią nr 1 przez Lubelską Fundację Rozwoju (LFR).

2. Rozliczanie realizacji Zadania 2 z I Etapu projektu tj. Zadania 2 pn. „Ocena awaryjności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”:
– Dnia 30.08.2011 r. został złożony wniosek o płatność do Lubelskiej Fundacji Rozwoju (LFR) z siedzibą w Lublinie – jako Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia. W chwili obecnej czekamy na jego ocenę i refundację kosztów.

3. Obecnie trwa przygotowanie wniosku o płatność pośrednią nr 3 za Zadanie 3: „Opracowanie metodyki tworzenia i kalibracji modelu sieci wodociągowej wraz z opracowaniem prototypu modelu sieci wodociągowej” (termin realizacji: 01.03.2011 – 31.08.2011) i Zadanie 4: „Opracowanie założeń i zasad tworzenia (metodyki tworzenia) Centralnej Dyspozytorni Ruchu (CDR)” (termin realizacji: 01.07.2011 – 31.08.2011).

II. Równolegle realizujemy również działania dotyczące prac rozwojowych dla zadań:
Zadanie 5: „Opracowanie systemu monitoringu obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych (monitoring urządzeń energetycznych)” (termin realizacji: 01.07.2011 – 30.09.2011)
Zadanie 6: „Opracowanie metodyki ograniczania strat wody w sieci wodociągowej” (termin realizacji: 01.09.2011 – 30.11.2011)
Zadanie 7: „Opracowanie systemu monitoringu sieci wodociągowej” (termin realizacji: 01.09.2011 – 30.11.2011)

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy