Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU

Informacja o realizacji projektu pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”
Informujemy, że dla w/w projektu prowadzimy obecnie następujące działania:

1. Rozliczanie realizacji zadania 5 z I Etapu projektu tj. zadania pn. „Opracowanie systemu monitoringu obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych (monitoring urządzeń energetycznych)”.
Dnia 21.10.2011 r. został złożony wniosek o płatność pośrednią, do Lubelskiej Fundacji Rozwoju z siedzibą w Lublinie, jako Regionalnej Instytucji Finansującej, reprezentującej Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia, celem rozliczenia kosztów realizacji w/w zadania. Obecnej czekamy na ocenę wniosku i refundację kosztów związanych z realizacją tego zadania.

2. Realizacja prac rozwojowych dla zadań:
Zadanie 6: „Opracowanie metodyki ograniczania strat wody w sieci wodociągowej”
(termin realizacji: 01.09.2011 – 30.11.2011).
Zadanie 7: „Opracowanie systemu monitoringu sieci wodociągowej” (termin realizacji: 01.09.2011 – 30.11.2011).
Zadanie 8: „Opracowanie metodyki tworzenia i kalibracji modelu sieci kanalizacyjnej wraz z prototypem modelu tej sieci” (termin realizacji: 01.11.2011 – 30.04.2012).

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy