Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU

Informacja o realizacji projektu pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa” .

Informujemy, że dla w/w projektu prowadzimy obecnie następujące działania:

1.Rozliczanie realizacji zadania 7 z I Etapu projektu tj. zadania 7 pn. „Opracowanie systemu monitoringu sieci wodociągowej”. Dnia 27.01.2012 r. został złożony wniosek o płatność pośrednią, do Lubelskiej Fundacji Rozwoju z siedzibą w Lublinie, jako Regionalnej Instytucji Finansującej, reprezentującej Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia, celem rozliczenia kosztów realizacji w/w zadania. Obecnej czekamy na ocenę wniosku i refundację kosztów związanych z realizacją tego zadania.
Przypominamy również, że zadanie zostało zrealizowane w terminie: 01.09.2011 r. – 31.12.2011 r., zgodnie z Umową o dofinansowanie Nr UDA-POIG.01.04.00-06-019/09-00 UDA-POIG.04.01.00-06-019/09-00 z dnia 30.12.2010 r. i integralnym Aneksem Nr UDA-POIG.01.04.00-06-019/09-01 UDA-POIG.04.01.00-06-019/09-01 z dnia 23.12.2011 r. do Umowy o dofinansowanie.

2. Realizacja prac rozwojowych dla kolejnego zadania z I Etapu projektu:
Zadanie 8: „Opracowanie metodyki tworzenia i kalibracji modelu sieci kanalizacyjnej wraz z prototypem modelu tej sieci” (termin realizacji: 01.11.2011 – 30.04.2012).

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy